Close

Visie

Als je mij vraagt: wat is jouw drijfveer? Dan is het antwoord daarop zonder twijfel: beweging en ontwikkeling brengen. Of dat nu één-op-één is, in een team, organisatie, mijn omgeving of in mijzelf, dát is waartoe ik hier op aarde ben. En dat is dus wat ik ook elke dag uitdraag, in alles wat ik doe. Dat verklaart ook direct waarom ik zo graag adviseer in verander- en organisatievraagstukken.

Andere bril

Wat mij helpt bij het adviseren in verander- en organisatievraagstukken is dat ik door verschillende brillen kijk. Ik kan bijvoorbeeld door de bril kijken van Deep Democracy, door die van de corporate antropoloog of ik kan kijken door de bril van systeemdynamiek. Ieder perspectief geeft andere, waardevolle inzichten.

Deep Democracy

Kijken door de bril van Deep Democracy doe ik om de wijsheid in een groep of team maximaal te benutten. Hierdoor ontstaat een proces waarbij je niemand buitensluit, waarbij diversiteit een gegeven is en je de wijsheid van de minderheid kunt benutten in de besluitvorming. Zo verdiep je onderlinge relaties en benut je de intelligentie van de groep.  Hierbij werk je met de dynamiek in de groep.

Zeker voor processen waarin co-creatie van belang is en waarin verschillende perspectieven samen tot de maximale oplossing moeten leiden, is er veel winst te behalen met deze aanpak. Deep Democracy geeft handen en voeten aan termen als co-creatie, inclusie, verbindend- en participatief leiderschap.

Corporate Antropologie

Als ik door de bril van Corporate Antropoloog kijk, kijk ik naar de cultuur binnen de organisatie en naar wat de mensen daarin doen (en niet doen). Ik kijk naar wat er tussen mensen gebeurt, omdat cultuur juist in de ruimte tussen mensen zit. Iedere organisatiecultuur is een geheel van binnen die context volstrekt logische patronen, gebruiken, procedures en wetten.

Onzichtbare draden die maken dat een groep meer is dan een optelsom van individuen. Wanneer je de cultuur werkelijk wilt veranderen is er een collectieve gedragsverandering nodig. En daarvoor is grondige kennis van de huidige gedragspatronen en de onuitgesproken waarheden cruciaal. Aan de hand van Corporate Antropologie kan ik zichtbaar en inzichtelijk maken wat er zich werkelijk afspeelt in de dynamiek van de organisatie en gebruiken we de lessen van verre volkeren op onze westerse gebruiken en cultuur.

Systeemdynamiek

Wanneer ik vanuit de systeemdynamiek naar een organisatie kijk, kijk ik eerst naar de organisatie als geheel. Vanuit dat geheel kijk ik wat er precies nodig is om de organisatie weer vitaal te maken. Er kunnen allerlei vraagstukken spelen, op het gebied van

  • – Samenwerking
  • – Leiderschap
  • – Communicatie (uitwisseling van informatie, maar ook bijv. roddelen en klagen) of
  • – Kwaliteit (waarom behalen we niet het resultaat of de kwaliteit die we voor ogen hebben?)

Als er zonder resultaat al veel gedaan en geprobeerd is, kan het enorm helpen om te kijken vanuit de systemische benadering. Zodat daarna gebouwd kan worden aan vitale teams.

Frisse blik

Of een vraagstuk nu over verandering, cultuur of een organisatie gaat: ik kan helpen om er met een andere, frisse blik naar te kijken. Juist als buitenstaander zie ik dingen die onopgemerkt blijven als je er middenin zit. Of je ziet ze wel, maar weet niet hoe je ze kunt veranderen. Deze verschillende zienswijzen zijn nauw met elkaar verweven, en afhankelijk van het vraagstuk kijk ik wat meer door de ene of de andere bril.

Neem gerust contact met mij op om je vraagstuk aan mij voor te leggen. Ik bespreek graag de mogelijkheden met je.