Close

ORGANISATIEONTWIKKELING

Organisaties zijn altijd in ontwikkeling. Dat is ook noodzakelijk met alle invloeden van buitenaf en ontwikkelingen om hun heen. Denk aan de impact van Covid, aan digitalisering, aan een veranderende kijk op leiderschap, aan meer eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing. Soms betekent dit dat er echt iets wezenlijks moet veranderen bij de leiders. Zo’n vraag kan ik vertalen naar een leiderschapstraject. Het kan ook zijn dat twee organisaties zijn gefuseerd of dat er een deel is afgestoten. Op zo’n moment verandert er iets in het DNA,  de cultuur van de organisatie. Zo’n verandering vraagt om begeleiding en aandacht. Al dit soort casussen en vraagstukken zijn de moeite van het onderzoeken waard.en ik denk graag met je mee.

Binnen organisaties bestaan er teams of afdelingen waar van alles gaande kan zijn: nieuwe processen, een andere leider, verschillende kampen, enzovoorts. Bijvoorbeeld ontstaan in aanloop naar, tijdens of na een verandering. Maar het kan ook vanuit een heel andere reden zijn ontstaan. Misschien heeft een bepaald onderdeel even wat meer vitaliteit nodig om te kunnen doen wat ze moeten doen.

 

Een team is een samenspel tussen de verschillende teamleden. Dat samenspel moet goed gespeeld worden. Dat gaat niet altijd vanzelf. Een maatwerktraject met Sas Sankofa helpt je dit te ontwikkelen.

Organisatie- en teamontwikkeling verzorg ik altijd op maat. Daarbij richt ik mij op verander-, samenwerkings-, leiderschaps- en communicatievraagstukken. Ik gebruik verschillende methoden om een organisatie weer optimaal te laten functioneren.
Organisaties die mij inzetten hebben vaak vragen als:

  • – Er is veel gebeurd in onze organisatie, (collega’s vertrokken, andere teamsamenstelling, reorganisatie). Hoe gaan we ons weer één organisatie voelen met dezelfde kleur?
  • – De spirit is eruit. Hoe en wanneer krijgen we die spirit weer terug?
  • – Er staat een grote verandering op stapel in de manier van aansturen van de organisatie. Hoe doen we dat op een goede, prettige en effectieve manier?
  • – Hoe kunnen we beter en effectiever communiceren met elkaar?
  • – Hoe kunnen we besluiten nemen waar iedereen achter staat en hoe zorgen wij ervoor dat die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden?
  • – Er zijn twee teams die moeten samenwerken, maar dat lukt niet.
  • – Wij willen het beste en leukste team worden. Wat is daarvoor nodig?
  • – Er is veel gedoe in een team. Mensen zijn niet meer gemotiveerd en er is weinig effectiviteit. Hoe lossen we dat op?

Tijdens mijn begeleiding maak ik gebruik van verschillende methoden.

Ik noem wat ik doe bewust organisatie- en teamontwikkeling. Ik zou het ook organisatie- of teamcoaching of -training kunnen noemen, maar het is de ontwikkeling die bij mij vooropstaat. De ontwikkelingsrichting, de mate waarin, de manier waarop en de snelheid van dit traject variëren per organisatie

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag en het doel, maak ik een aanpak op maat. Ik start altijd met een heldere en duidelijke vraag. De vraag van de organisatie, de leidinggevende of een team zelf. Als de vraag voor iedereen helder is, gaan we aan de slag. Een traject bestaat vaak uit een combinatie van onderzoek, , training, intervisie en verschillende werkvormen. Uitgangspunt bij zo’n traject is altijd de organisatie of het team uiteindelijk zelfredzaam te maken op hun pad naar ontwikkeling. De stappen en doorlooptijd die daarvoor nodig zijn hangen af van de situatie.