Close

Leiderschap & Advies

Dat jullie het anders willen binnen jullie organisatie is helder. Maar daarbij kunnen vele vragen spelen:

  • – Het probleem is duidelijk, maar geldt dat ook voor het verandertraject zelf?
  • – Hoe zetten we dit verandertraject in gang?
  • – Hoe krijgen we medewerkers mee in deze verandering?
  • – Wie gaat de verandering leiden? En welke rol heeft deze leider?
  • – Hoe begeleiden we alle medewerkers in deze verandering?
  • – Wat is belangrijk tijdens deze verandering?
  • – Wat vinden we belangrijk in de begeleiding tijdens deze verandering?

Zoveel leiderschapsvragen

Als je voor een verandertraject staat, komen deze vragen op je af. Of misschien zit je al midden in de verandering en komen er steeds meer vragen op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jullie naar meer verantwoordelijkheid willen: wat betekent dat voor jullie leiders? Of jullie worstelen na een fusie om die verschillende bloedgroepen bij elkaar te krijgen. Misschien heb je je vraagtekens bij hoe je leiderschap op afstand vormgeeft. Juist nu we massaal thuiswerken en online communiceren in deze Covid-tijd is dit een extra uitdaging. Of je wilt wel verbinding creëren, maar wel in combinatie met stevig leiderschap. Hoe doe je dat?

Het kan bijzonder verhelderend zijn als er iemand meekijkt naar de huidige situatie en naar het doel van de verandering die moet plaatsvinden. Iemand die weet hoe je groepen en teams meekrijgt. Iemand die snapt wat leiderschap in zo’n traject inhoudt. En die dus ook weten aan welke knoppen gedraaid moeten worden.

Fly on the wall

Ik kan hierin mijn bijdrage leveren vanuit een zgn. ‘fly on the wall’ positie. Daarbij onderzoek ik de organisatie door eerst mee te kijken, wat vergaderingen aan te horen, rond te lopen en gesprekken te voeren. Alleen al door te observeren, te luisteren en deze waarnemingen vast te leggen, kan ik een advies uitbrengen met betrekking tot het verandertraject of het leiderschap binnen de organisatie.

Critical friend van de leider

Maar ik kan ook fungeren als de ‘critical friend’ van de leider(s) van de organisatie of van de verandering. Een goede vriend staat welwillend tegenover je, is er voor jou en heeft het beste met je voor. Diezelfde goede vriend durft ook kritische vragen te stellen of je gedrag te spiegelen. Waardoor je ineens inzicht krijgt in wat er nog mist of wat er gedaan moet worden. Vanuit deze functie adviseer ik leiders van nu bij de vraagstukken die zij hebben.

Faciliteren en begeleiden

Als diezelfde critical friend en facilitator kan ik er ook voor zorgen dat tijdens bijv. heidagen van het MT het juiste gesprek wordt gevoerd. Waar gaat het nu écht over? Dat doe ik op zo’n manier dat deze dagen effectief én plezierig zijn. Ik zorg ervoor dat het besprokene beklijft, zodat er wezenlijk iets verandert en het niet na de MT-dagen weer ‘vergeten’ is. De juiste begeleiding en nazorg kunnen de impact van jullie kostbare tijd enorm vergroten.

Andere blik

Of een vraagstuk nu over verandering, cultuur of een organisatie gaat: ik kan helpen om er met een andere, frisse blik naar te kijken. Juist als buitenstaander zie ik dingen die onopgemerkt blijven als je er middenin zit. Of je ziet ze wel, maar weet niet hoe je ze kunt veranderen. Ik gebruik daarvoor verschillende zienswijzen. Ik kijk door de bril van Deep Democracy, Culturele Antropologie en Systeemdynamiek. Deze zienswijzen zijn nauw met elkaar verweven, en afhankelijk van het vraagstuk kijk ik wat meer door de ene of de andere bril.

Neem gerust contact met mij op om je vraagstuk aan mij voor te leggen. Ik bespreek graag de mogelijkheden met je.

NEEM CONTACT MET ME OP