Close

Deep Democracy

Over Deep Democracy

De term Deep Democracy werd als eerste gebruikt door Arnold Mindell. In de jaren negentig hebben Myrna en Greg Lewis vervolgens op basis van deze gedachte een praktische methode ontwikkeld (The Lewis Method). Zo maakten zij van Deep Democracy een visie, methode en theorie ineen. In Nederland bracht Jitske Kramer Deep Democracy rond 2012 vanuit Zuid-Afrika naar de Nederlandse community van trainers, adviseurs, leiders en coaches. Ze heeft deze methode in Nederland goed op de kaart gezet en hier in 2014 een mooi en bruikbaar boek over geschreven. ‘Deep Democracy – De wijsheid van de minderheid‘.

Benut de wijsheid van de groep

Een praktische en krachtige methode om de wijsheid van de groep maximaal te benutten. Deep Democracy maakt de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar. Dat geeft een andere kijk op besluitvorming: elke stem wordt gehoord, krijgt erkenning en telt mee. Dat noemen we inclusieve besluitvorming. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Deep Democracy is ook een conflictresolutiemethode die helpt conflicten boven tafel te krijgen en op te lossen.

Groepsdynamiek

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Als ideeën, meningen, opvattingen in een groep ingaan tegen de ideeën, opvattingen en meningen van de meerderheid, dan ontstaat er gedoe. Vaak praten we daar niet openlijk over, maar hebben we allerlei manieren om ‘onderhuids’ en in de ‘onderstroom’ tegen te spartelen. We mopperen wel op de gang, maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ‘ja’ tegen een voorstel, maar doen ‘nee’: we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kon.

De kloof dichten

Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. In elk team speelt zo’n dynamiek. Dat kan anders. De kloof hoeft er niet te zijn. Om de kloof te dichten is het belangrijk om het conflict op te zoeken. Niet de verschillen wegpoetsen, maar onderzoeken. Deep Democracy zorgt ervoor dat alles wat gezegd moet worden, ook gezegd kan worden. Juist door deze verschillen uit te vergroten ontstaat er uiteindelijk harmonie.

De minderheidsstem

De besluitvormingsmethodiek die de Lewis Methode gebruikt, gaat uit van de basisgedachte dat er in iedereen wijsheid zit. Als je alle wijsheid in een groep maximaal benut, gebruik je alle potentieel in de groep en kun je een wijs besluit nemen. De methode faciliteert dat alle invalshoeken worden gehoord en verzameld en dat er actief wordt gezocht naar een heel andere mening om hieraan toe te voegen. Op basis van al die ideeën en invalshoeken neem je vervolgens een besluit.

Afwijkende meningen zijn lastig

Dat klinkt eenvoudig, maar wij zijn dit niet meer zo gewend. Wij zijn gewend aan een vergadercultuur waarin we de agenda van a tot z langslopen. Waarbij we afwijkende meningen als lastig of tijdrovend afdoen. Daarmee verarm je volgens Deep Democracy de besluitvorming. Waarom? Je hebt niet alle wijsheid gehoord en dus neem je geen besluiten waarmee echt iedereen instemt. Met gebruikmaking van de Deep Democracy methode krijg je duurzame en kwalitatief goede besluiten. Zonder tegenwerking onder de waterlijn en zonder dat er later weer wordt teruggekomen op het besluit. Dat duurt soms langer, maar een besluit is dan wel rijker en inclusiever.

Onuitgesproken issues

Deep Democracy is ook een conflictresolutiemethode. Spanning in een groep gaat vaak over onuitgesproken issues. Dingen die vaak al langer spelen en die ervoor zorgen dat samenwerken lastig is. Vaak begint het met wat vervelende grapjes en als het issue  dan niet op tafel komt, kan het uitgroeien tot heel vervelende situaties. Dit noemen we dan een conflict. Vaak weten we niet eens meer wat er aan dit conflict ten grondslag lag en wordt erover praten steeds moeilijker. In de tussentijd kan een team geen goede besluiten meer nemen en luisteren naar elkaar doen we al helemaal niet meer.

Juich de verschillen toe

Deep Democracy heeft voor conflictsituaties tools en modellen ontwikkeld die het mogelijk maken om spanning in de onderstroom bespreekbaar te maken en op te lossen. Op een constructieve, veilige en goede manier. Het gaat over een andere manier van gesprekken voeren. Het gaat over het uitnodigen van de groep om de verschillen in de groep toe te juichen. Om tegenstellingen te onderzoeken van beide kanten en daarin te blijven bewegen. En om voorál te zeggen wat er gezegd moet worden. Dit geeft ruimte en aandacht voor ieders stem en moedigt aan om uit te spreken wat er te zeggen valt. Dit proces verheldert  de manier waarop de groep omgaat met verschillen. En het maakt duidelijk hoe hard we die verschillen nodig hebben om te kunnen veranderen en te bewegen.

Als een team regelmatig op deze manier gesprekken voert en conflicten bespreekbaar maakt, ontwikkelen de teamleden meer respect, vertrouwen en openheid en kunnen zij weer effectief samenwerken. Dat maakt besluitvorming gemakkelijker en voorkomt dat de spanning niet onder tafel wordt geschoven.

Toepassing

Een mooie methode voor iedereen die de wijsheid in een groep of team maximaal wil benutten. Door het gebruik van de modellen en technieken van de Lewis-methode van Deep Democracy, ontstaat een proces waarbij je niemand buitensluit, waarbij diversiteit een gegeven is en je de wijsheid van de minderheid kunt benutten in de besluitvorming. Onderlinge relaties worden verdiept en de intelligentie van de groep wordt benut.

Of je organisatie nu hiërarchisch is, egalitair of een netwerkorganisatie: Deep Democracy is altijd bruikbaar. Zeker voor processen waarin co-creatie van belang is en waarin verschillende perspectieven samen tot de maximale oplossing moeten leiden, is er veel winst te behalen met deze aanpak. Het geeft handen en voeten aan termen als co-creatie, inclusie, verbindend- en participatief leiderschap.

Wil je Deep Democracy binnen jouw organisatie toepassen? Dat kan! Je kunt zowel trainingen als Masterclasses bij mij volgen over deze methode.

NEEM CONTACT MET ME OP