Close

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Een team is een samenspel tussen de verschillende teamleden. Dat samenspel moet goed gespeeld worden. Een maatwerktraject met Sas Sankofa helpt je dit te ontwikkelen.
Teamontwikkeling verzorg ik altijd op maat. Daarbij richt ik mij op samenwerkings- en communicatievraagstukken. Ik gebruik verschillende methoden om een team weer optimaal te laten functioneren.

Ik maak gebruik van verschillende methoden, waaronder de methode Deep Democracy. Teams die mijn teamontwikkeling inzetten hebben vaak vragen als:

  • Er is veel gedoe in het team. Mensen zijn niet meer gemotiveerd en er is weinig effectiviteit. Hoe lossen we dat op?
  • Er is veel gebeurd in onze organisatie, (collega’s vertrokken, andere teamsamenstelling, reorganisatie). Hoe gaan we ons weer één team voelen?
  • De spirit is er uit. Hoe en wanneer krijgen we die spirit weer terug?
  • Er staat een grote verandering op stapel in de manier van aansturen van de organisatie. Hoe doen we dat op een goede, prettige en effectieve manier?
  • Hoe kunnen we beter en effectiever communiceren met elkaar?
  • Hoe kunnen we besluiten nemen waar iedereen achter staat en hoe zorgen wij ervoor dat die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden?
  • Wij willen het beste en leukste team worden. Wat is daarvoor nodig?

Ik noem dit bewust teamontwikkeling. Ik zou het ook teamcoaching of teamtraining kunnen noemen, maar het is de ontwikkeling van een team die bij mij vooropstaat. De ontwikkelingsrichting, de mate waarin, de manier waarop en de snelheid van dit traject variëren per keer.

Als resultaat van teamontwikkeling mag je in ieder geval verwachten: verbetering van de werksfeer en werkrelaties, een effectievere teamsamenwerking en open communicatie. Het zal je niet verbazen dat daarmee ook de productiviteit navenant toeneemt en dat de bedrijfsresultaten weer zullen stijgen!

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag en het doel van het team, maak ik een aanpak op maat. Ik start altijd met een heldere en duidelijke vraag. De vraag van de organisatie, de leidinggevende en het team zelf. Als de vraag voor iedereen helder is, gaan we aan de slag. Een traject bestaat vaak uit een combinatie van coaching, training en verschillende werkvormen. Uitgangspunt bij zo’n traject is altijd het team uiteindelijk zelfredzaam te maken op hun pad naar ontwikkeling. De stappen en doorlooptijd die daarvoor nodig zijn hangen af van de situatie.

[widget id=”layers-widget-reflex_call-1″]